dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Scenariusze Co się teraz dzieje w lesie? Zorganizuj wycieczkę Forum Blog edukatora
HOME  >  Aktualności  >  Leśnicy zapraszają na Dzień Ziemi 2010
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Szybkie linki
Słownik
Mapa

Leśnicy zapraszają na Dzień Ziemi 2010

Tegoroczne Dni Ziemi
odbędą się pod hasłem
„Różnorodność w nas,
bioróżnorodność wokół nas”

W tegorocznych centralnych obchodach Dnia Ziemi wezmą udział przedstawiciele leśnych kompleksów promocyjnych z całej Polski, w tym Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie", Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie", Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie". Leśnicy zaprezentują dokonania Lasów Państwowych, a także przedstawią bogatą ofertę edukacyjną.

Leśne kompleksy promocyjne są miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoje walory przyrodnicze, pracownicy LKP-ów prowadzą na szeroką skalę edukację ekologiczną. Stale uzupełniają sieć ścieżek przyrodniczo-leśnych, organizują konkursy, a także wystawy rysunków i fotografii przyrodniczych, starych narzędzi leśnych i przedmiotów związanych z zawodem leśnika. W leśnych kompleksach promocyjnych opracowywane są programy zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz turystów indywidualnych z wykorzystaniem licznych ścieżek przyrodniczych. Podejmowane są również działania popularyzujące rekreację i turystykę leśną w regionie.

W stoiskach Lasów Państwowych znajdą się plansze informacyjne na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Zorganizowana również będzie przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wystawa nt. zróżnicowania biologicznego polskich lasów.

Leśnicy udostępnią materiały dydaktyczne: kolorowe foldery, atlasy, broszury itp. W ramach prezentacji przeprowadzą również liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Promowane będą także czasopisma i wydawnictwa o tematyce leśnej, m.in. "Echa Leśne", - czasopismo poświęcone lasom i roli leśnika w ekosystemach leśnych.


Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie" jest dziewiętnastym i najmłodszym powołanym przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Utworzono go 1 kwietnia 2005 r. na terenie nadleśnictw Drewnica, Chojnów, Jabłonna i Celestynów. Celem działania LKP Lasy Warszawskie jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.

 • Pokaz 1– Leśnik gospodarzem lasu
Forma pokazu: eksponaty, wykłady

Eksponaty: narzędzia używane przez leśników w codziennej pracy dawniej i dziś, nowoczesne szkółkarstwo kontenerowe.

Prezentacja: możliwość obejrzenia narzędzi, wykonania samodzielnego pomiaru grubości drzewa, pokaz produkcji szkółkarskiej ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Jabłonna w Skierdach.

Wykład: Wyjaśnienie określeń, terminologii fachowej związanej z lasem, używanej na co dzień przez leśników. 
 • Pokaz 2 – Bioróżnorodność polskich lasów
Forma pokazu: prezentacja, eksponaty, wykłady

Eksponaty: gatunki drzew - przekroje, gatunki drzew - sadzonki, tablice edukacyjne z gatunkami drzew i krzewów, roślin , zwierzętami oraz tropy zwierząt, nasiona drzew i krzewów leśnych.

Prezentacja: Celem pokazu jest uzmysłowienie jak wielka jest różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego w naszych lasach.

Wykład: Wyjaśnienie słowa " bioróżnorodność" w odniesieniu do lasu.

Zwiedzający ma możliwość obejrzenia i dotknięcia eksponatów będących śladami zwierząt a na "grającej" tablicy wybrać interesujące ich zwierzę, dowiedzieć się o ich życiu i posłuchać wydawanych przez nie dźwięków. Można również nauczyć się rozpoznawania gatunków drzew i poznać budowę drewna. 
 • Pokaz 3 – Przywracanie bartnictwa w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Warszawskie"
Forma pokazu: warsztaty z udziałem pszczelarza - bartnika

Eksponaty: Narzędzia do dziania w drzewie barci, miodobrania (podkurzacz, prasa, dłuta) matecznik z pszczołami, tablice edukacyjne, kanapki z miodem.

Prezentacja: Celem pokazu jest prezentacja ochrony bioróżnorodności lasów poprzez ochronę starych drzew - na barcie przeznaczane są drzewa ponad 100-letnie, wystarczająco grube. Promocja jednej z tradycyjnych form użytkowania ubocznego lasu i tradycji z tym związanych.

Warsztaty: obserwacja pszczół, wytapianie wosku pszczelego, odwirowywanie miodu, samodzielne lepienie woskowych świec

Wykład na temat roli pszczół w ekosystemach leśnych, tradycji bartnictwa na Mazowszu oraz sposobów pozyskiwania miodu, uświadamiania wartości zdrowotnych i odżywczych.

 • Pokaz 4 – Las dostępny dla wszystkich
Forma pokazu: eksponaty, wykłady

W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Zwiedzający może dotknąć, usłyszeć, powąchać, poczuć las, wykorzystując przedstawione eksponaty.

Zabawa dla dzieci: zgaduj zgadula co wyciągniesz z worka, dzieci zgadują poprzez dotyk jaki przedmiot trzymają w ręku.

Zwiedzający mogą dowiedzieć się o infrastrukturze turystycznej, udostępnieniu lasu dla turystyki, pobrać foldery.
 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" powołany został Zarządzeniem Nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.10.2002 roku na podstawie art. 13 b Ustawy o lasach. Obejmuje on Puszczę Piską zarządzaną przez dwie regionalne dyrekcje - w Białymstoku i Olsztynie. LKP "Lasy Mazurskie" jest obszarem funkcjonalnym grupującym pięć nadleśnictw oraz Stację Badawczą Polskiej Akademii Nauk w Popielnie - zajmującym powierzchnię 118 tys. ha. Rozciąga się od Mrągowa na północy, Orzysza i Białej Piskiej na wschodzie, Kolna i Myszyńca na południu, do Szczytna i Biskupca na zachodzie (ww. miejscowości oprócz Mrągowa znajdują się poza granicami LKP). Obszar ten służy popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o gospodarce i przyrodzie leśnej oraz wdrażaniu w lasach gospodarki prowadzonej na podstawach ekologicznych. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu naukowym i badawczym. Tu prowadzi się wzorcową gospodarkę zgodnie z zasadami trwałości użytkowania lasów i zachowania ich wartości przyrodniczych, tu szkoli się leśników.

Znaczną część obszaru LKP „Lasy Mazurskie” stanowią zwarte drzewostany Puszczy Piskiej (pozostałości dawnej Puszczy Jańsborskiej). Jest to piękny i krajobrazowo urozmaicony teren. Na północy spotykamy wiele jezior, w tym największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz Jezioro Nidzkie w całości uznane za rezerwat krajobrazowy. Sieć wodna z licznymi jeziorami i rzeką Krutynią jest najbardziej charakterystycznym elementem turystycznym, przyciągającym rzesze miłośników sportów wodnych.

Różnorodność form geomorficznych, obfitość wód i terenów podmokłych, rozległe i dobrze zachowane tereny leśne sprawiły, że LKP "Lasy Mazurskie" charakteryzuje się wielkim bogactwem świata roślin i zwierząt. Bardzo długa jest lista występujących tu roślin chronionych, wiele z nich to prawdziwe klejnoty naszych lasów i łąk. Podobnie jak świat roślin, bardzo bogata jest fauna LKP. Południowe lasy Puszczy Piskiej zamieszkują m.in. wilki, po latach nieobecności obserwowane są na tym terenie rysie.

Stoisko zaprojektowane wg własnej aranżacji i doświadczeń nabytych na różnego typu wystawach prezentujących działalność, osiągnięcia i piękno naszych lasów.

Stoisko urządzone będzie w myśl zasady: patrzę, widzę, słucham, dotykam - czuję, myślę, przeżywam.

 • patrzę, widzę - estetycznie skomponowane wyposażenie z naturalnych surowców, mili i kompetentni leśnicy w mundurach. Wszystko to sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku LP oraz kojarzeniu munduru i dystynkcji leśnika z różnorodną działalnością,
 • słucham - świadome działanie, efektem którego jest zrozumienie lasu i jego funkcji oraz pozyskanie sojuszników wspierających pracę leśników,
 • dotykam - nasiona, drewno, sadzonki i krzewy, wyroby i ozdoby z drewna,
 • czuję - będzie można poczuć zapach żywicy, suszonych grzybów oraz ziół,
 • myślę - podczas każdej wystawy na stoisku prowadzony jest konkurs leśny (losowanie pytań, układanie puzzli, zgaduj-zgadula, gry i zabawy). Uczestnicy najwięcej, bo ok. 90%, zapamiętują z tego, co sami robią.
 • przeżywam - radość z otrzymanych nagród, spotkanie z leśnikiem poza lasem, satysfakcja ze zdobytej wiedzy.
Szczycimy się tym, że na każdej wystawie nie prowadzimy prostego rozdawnictwa materiałów promocyjnych. Aby otrzymać nagrodę, trzeba zabłysnąć wiedzą przyrodniczo-leśną lub zdobyć wiedzę poprzez umiarkowane i stopniowe podpowiedzi osoby prowadzącej konkurs. Przewidziane nagrody to: drewniane kredki z logo LKP, mapy, przewodniki, składanki, pocztówki, zdjęcia z opisem urządzeń retencjonujących wodę w lasach i wiele innych.

Ponieważ najlepiej uczyć się o lesie w lesie przywieziemy ze sobą "las-ek" i "jezior-ko mazurskie".
 

Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie”

Jest to jeden z najmłodszych i najmniejszych, ale z niepowtarzalnymi w skali Europy atrakcjami przyrodniczymi Leśny Kompleks Promocyjny. Obejmuje lasy górskie Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów. Powstał na bazie największej klęski ekologicznej w ekosystemach leśnych, gdyż najdalej wysunięte za zachód pasmo Sudetów było w latach osiemdziesiątych miejscem nie tylko wielkoobszarowego uszkodzenia drzewostanu, ale destrukcji i rozpadu całego ekosystemu leśnego. Dzisiaj Góry Izerskie to wielkie bezkresne przestrzenie, tajemnicza historia, bezdroża, miejsca mroczne, smutne i przygnębiające a jednocześnie przepiękne krajobrazy, unikatowe skarby przyrody. Cisza i spokój. Życie na wysokim poziomie z naturą, z dala od codziennego, miejskiego szumu i czterech ścian. Przeciwwaga rozpędzonej cywilizacji, niepohamowanego tempa życia.

Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" to nie tylko unikatowy świat przyrody klimatu subarktycznego, ostatniego stanowiska roślin z dalekiej północy, które nie znalazły powrotnej drogi do siebie. To także piękne nocne niebo, ozdobione wstęgą Drogi Mlecznej. Ten widok jest niedostępny dla ponad 50% mieszkańców Unii Europejskiej dotkniętych problemem zanieczyszczenia światłem. W pierwszym w Europie transgranicznym Parku Ciemnego Nieba można połączyć przyjemny, aktywny wypoczynek w otoczeniu wspaniałej przyrody i poznać fascynujący wszechświat pod rozgwieżdżonym niebem.

 • Pokaz 1 Las to nie tylko drzewa
Uczestnicy będą mieli możliwość poznanie korzyści, jakie mogą uzyskać przebywając w środowisku leśnym. Poznać funkcje produkcyjne, społeczne i ekologiczne lasu. Czym jest łowiectwo i jakie zagrożenia dla przyszłych pokoleń niesie brak świadomości ekologicznej
 • Wystawa darów lasu
 • Zioła w życiu człowieka
 • Wystawa łowiecka
 • Pozy drzew - zabawa ruchowa
 • Czy lasów w Polsce przybywa skoro wycinamy drzewa? - zabawa ruchowa
 • Konkurs planszowy
 • Pokaz 2 – „Gwiazdy w ciemności świecą jaśniej", czyli co łączy ciemność, gwiazdy, przyrodę i turystów
Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z problemem zanieczyszczenia światłem. Światło bez wątpienia jest bardzo przydatnym, na co dzień wynalazkiem. Jednak ma ono też swoją ciemną stronę, zwaną zanieczyszczeniem światłem. Negatywne skutki tego zjawiska przejawiają się w wielu dziedzinach życia. "Sztuczny dzień" w nocy to również problem życiowy dla zwierząt i roślin.
 • Czym jest zanieczyszczenie światłem - pogadanka i pokaz
 • Gnomom jako pierwotne narzędzie do mierzenia czasu, zbuduj swój zegar słoneczny - ćwiczenia
 • Bliżej gwiazd - ćwiczenie 
 • Pokaz 3Podróż w czasie i przestrzeni
Uczestnicy będą mogli poznać przyczyny i skutki błędów decyzyjnych człowieka. Zaproszeni zostaną na wirtualny spacer po najpiękniejszych i unikatowych zakątkach Sudetów Zachodnich. Rozwiną pojęcie paradoks izerski, czym jest? Co to są torfowiska i dlaczego są tak ważne?

 • Czym jest paradoks izerski - pogadanka
 • Góry Izerskie - daleka północ - pogadanka
 • Wystawa fotograficzna
 • Poznaj Izery - konkurs wiedzy, plastyczny, literacki 

Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Tucholi

Na Polu Mokotowskim zaprezentuje się Orkiestra z Tucholi. Orkiestra powstała w 1967 roku i w miarę nabywania instrumentów rozrastała się. Jeszcze do niedawna członkami orkiestry byli tylko uczniowie Zespołu Szkół Leśnych. W tej chwili oprócz przyszłych leśników, tworzących podstawę zespołu, w zajęciach bierze udział coraz więcej młodzieży z innych tucholskich szkół. Orkiestra skupia więc młodzież z różnych środowisk, dając możliwość rozwoju własnych zainteresowań i talentów. 

Orkiestra uświetnia i koncertuje w imprezach o charakterze krajowym i międzynarodowym organizowanych przez Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki. Podczas festynu wystąpią dwukrotnie.

Stare baterie za sadzonki

Po raz czwarty na festynie Dnia Ziemi będą zbierane elektrośmieci i kolejny raz – baterie. Każdy, kto przyniesie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie, otrzyma sadzonki roślin ozdobnych lub ekotorby.

Przeliczniki:
Mały sprzęt – sadzonka
Duży sprzęt – 3 sadzonki roślin balkonowych lub sadzonka krzewu
Świetlówka – 1 ekotorba
25 szt. baterii – 1 roślinka ozdobna

Więcej informacji o tym wydarzeniu [>>]

 
Podczas Dnia Ziemi, będzie
można porozmawiać
z leśnikiem
Na festynie w 2009
odbył się także pokaz
sprawności Straży Leśnej
Dawne leśne mundury
Dzień Ziemi 2009 r.
  
© 2006-2019 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij