dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Scenariusze Co się teraz dzieje w lesie? Zorganizuj wycieczkę Forum Blog edukatora
HOME  >  Aktualności  >  Europejski Tydzień Leśny
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Szybkie linki
Słownik
Mapa

Europejski Tydzień Leśny

Od 20 do 24 października w całej Europie będzie trwał Tydzień Leśny. W Polsce w ramach obchodów będzie można lepiej poznać pracę leśników. Na terenie całego kraju otwartych zostanie m.in. większość izb edukacyjnych, ścieżek, wyłuszczarni, ośrodków hodowli zwierzyny. Organizowane będą seminaria, pikniki, grzybobrania i wiele innych imprez.

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Tygodnia Leśnego, a przede wszystkim do udziału w konkursie, który z tej okazji organizujemy. Dla trzech osób, które podczas obchodów zrobią najciekawsze zdjęcie mamy eRysiowe pendrivy, smycze oraz album o lasach.

Na zdjęcia czekamy do 3 listopada. Wyniki ogłosimy 5 listopada na stronach Wortalu www.erys.pl.

Zobacz szczegółowy program Tygodnia Leśnego [>>]

Europejski Tydzień Leśny został ogłoszony przez ministrów odpowiedzialnych za lasy w 46 krajach europejskich podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbywała się od 5 do 7 listopada 2007 r. w Warszawie. Jego cele to:

  •  wspólne działania, mające na celu promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz prowadzące do włączenia innych sektorów do dialogu na temat międzysektorowych powiązań leśnictwa;
  • prezentacja możliwości wykorzystania potencjału lasów Europy w celu złagodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz przyrody;
  • inicjatywa organizacji serii spotkań z udziałem różnych grup uczestników, włącznie z reprezentantami państwowego i prywatnego sektora leśnego oraz całego społeczeństwa europejskiego.

Lasy Europy wzbogacają nasze życie i pomagają uratować planetę

  • Pokrywają 44 proc. powierzchni lądowej Europy; wartość ta stale rośnie.
  • Chronią przed zmianami klimatu przez ciągłe absorbowanie i magazynowanie szkodliwych gazów cieplarnianych.
  • W naszym zmieniającym się klimacie drewno jest najstarszym odnawialnym źródłem materiału i energii – to wciąż najlepszy wybór w XXI wieku.

Powierzchnia lasów w Europie wzrosła o 13 mln ha w przeciągu ostatnich 15 lat. Odpowiada ona w przybliżeniu terytorium Grecji lub powierzchni ponad miliona boisk piłkarskich.

Zrównoważono zarządzane lasy wzbogacają nasze życie oraz środowisko na wiele sposobów. Stabilizują gleby, są środowiskiem życia roślin i zwierząt, oczyszczają wodę i powietrze, zatrzymują gazy cieplarniane, generują przychody, dostarczają miejsc pracy, oferują zdrowe miejsca wypoczynku i rekreacji. Zrównoważone zarządzanie lasami oznacza ich użytkowanie niepowodujące zmniejszania zasobów leśnych. Lasy Europy jednocześnie dostarczają wzrastającą ilość odnawialnego, niezawodnego surowca dla potrzeb budownictwa, produkcji mebli, wytwarzania energii, produkcji papieru i niezliczonej ilości innych dóbr codziennego użytku. Ilość drewna (zasobność) w lasach Europy wzrasta o ok. 360 mln m sześc. rocznie. Obecnie tylko dwie trzecie przyrostu rocznego jest pozyskiwane.

Lasy Europy chronią przed zmianami klimatu

Poprzez proces fotosyntezy drzewa wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery. Węgiel jest magazynowany w biomasie leśnej – w pniach, gałęziach, liściach, korzeniach oraz glebie leśnej. Lasy zarządzane w sposób zrównoważony nigdy nie przestają zatrzymywać węgla, jako że miejsce pozyskanych drzew zajmują nowe. Nawet po pozyskaniu (wycięciu drzew) produkty drzewne w dalszym ciągu magazynują węgiel.

Drewno jest również źródłem energii o niskiej emisji węgla – korzystniejszym dla planety niż używanie paliw kopalnych, których zasoby się kurczą.

Drewno najlepszym wyborem

Drewno jest naturalnym, odnawialnym surowcem. Trzeba zwiększyć jego wykorzystywanie jako surowca energetycznego, a także w miejsce innych, mniej przyjaznych środowisku surowców. Produkcja drewna pochłania mniej energii, a także emituje mniej dwutlenku węgla niż produkcja jakiegokolwiek spośród powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Ponadto drewno magazynuje węgiel tak długo, jak stoi skonstruowany z niego budynek. Używanie większej ilości drewna zamiast betonu, plastiku i stali może być znaczącym krokiem w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zastąpienie jednego metra sześciennego betonu odpowiadającą jej ilością drewna może ochronić przed emisją jednej tony dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to w przybliżeniu ilość emitowana przez jeden średniej wielkości samochód w trakcie przejechania 3000 km. Ponadto drewno i produkty drzewne są łatwiejsze do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Pracując wspólnie na rzecz lasów Europy

Leśny Tydzień jest przygotowywany wspólnie przez Komisję Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Ministerialną Konferencję nt. Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) oraz Europejską Komisję Gospodarczą (UNCE). Serie wydarzeń w całej Europie pokazują, co musi zostać zrobione, aby w pełni wykorzystać potencjał lasów Europy w celu złagodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz ochrony naszego środowiska.

Wydarzenie krajowe

W Polsce Europejski Tydzień Leśny organizują Lasy Państwowe przy szerokim wykorzystaniu istniejącej bazy edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów terenowych, takich jak leśne ścieżki dydaktyczne, leśne wiaty edukacyjne, ośrodki i izby edukacji leśnej czy punkty edukacji leśnej. Uzupełnieniem proponowanym w ramach imprezy o charakterze promocyjno-edukacyjnym mogą być seminaria, pogadanki, prelekcje, pokazy filmów o tematyce leśnej czy konferencje prasowe, a ponadto formy rekreacyjne typu pikniki leśne czy grzybobrania. Ponadto lokalnie będzie istnieć możliwość zwiedzenia obiektów leśnej techniki, jak wyłuszczarnie, poznania celów istnienia OHZ, zwiedzenia szkółek leśnych.

 

© 2006-2019 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij