dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Scenariusze Co się teraz dzieje w lesie? Zorganizuj wycieczkę Forum Blog edukatora
HOME  >  Scenariusze zajęć  >  Scenariusze zajęć dla gimnazjum  >  W klasie  >  Bliżej Natury 2000
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Szybkie linki
Słownik
Mapa

Bliżej Natury 2000

 

Autor scenariusza:

 • Hanna Będkowska - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Cele kształcenia:

 • Wiadomości: Uczeń charakteryzuje obszary Natura 2000 jako jedną z form ochrony przyrody.

 • Umiejętności: Uczeń potrafi wskazać na mapie wybrane obszary Natura 2000.

Cele wychowania:

 • Postawy i przekonania: Uczeń ma świadomość troski leśników o przyrodę.

Metody nauczania:

 • metoda kierowania samodzielną pracą uczniów;
 • metoda poszukująca (pogadanka);
 • metoda podająca (opowiadanie i opis).

Formy nauczania

 • lekcja – zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela – z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów)

Czas trwania zajęć

 • 180 minut

Środki dydaktyczne:

Publikacje i materiały metodyczne:

 • Polska Czerwona Księga Roślin;
 • Polska Czerwona Księga Zwierząt;
 • Ustawa o ochronie przyrody;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną;
 • Przewodnik Rośliny;
 • Przewodnik Zwierzęta;
 • Encyklopedia;
 • Mapa Polski (min. 1m x 1m);
 • Leśne Kompleksy Promocyjne – paski do wycięcia (1 kpl.) (załącznik 1).

Środki audiowizualne:

 • Komputery z dostępem do internetu.

Materiały pomocnicze:

 • papier pakowy (19 egz.),
 • pisaki,
 • kredki,
 • ołówki,
 • temperówki,
 • gumki.

(etap edukacyjny: gimnazjum)

Zobacz prezentację

Plan lekcji

1.    Przedstawienie tematu lekcji.

2.    Zapoznanie się uczniów z prezentacją Bliżej Natury 2000.

3.    Przygotowanie prezentacji.

4.    Podsumowanie.

Przebieg lekcji

1.    Przedstawienie tematu lekcji

Nauczyciel informuje uczniów, że tematem lekcji są obszary Natura 2000. Wyjaśnia, że Obszary Natura 2000 powstają na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Tworzą one sieć obszarów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, gdzie występują wartościowe przyrodniczo siedliska oraz rzadkie rośliny i zwierzęta. Utworzenie sieci umożliwia skoordynowanie na drodze prawnej wysiłków pojedynczych państw europejskich w zakresie ochrony przyrody. Realizacja tego zadania ma umożliwić przekazanie dziedzictwa przyrodniczego przyszłym pokoleniom.

Zasady ochrony obszarów Natura 2000 umożliwiają gospodarowanie bez naruszania równowagi w przyrodzie. Ochrona przyrody na takich obszarach polega na rozwijaniu umiejętności współistnienia z przyrodą i szukaniu kompromisów między potrzebami ekonomicznymi i rekreacyjnymi a wymogami utrzymania niezakłóconych układów przyrodniczych.

Obszary Natura 2000 są jedną z form ochrony przyrody (por. ustawa o ochronie przyrody, rozdz. 2). Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

 • Obszary specjalnej ochrony ptaków;
 • Specjalne obszary ochrony siedlisk.

Nauczyciel informuje uczniów, że najpierw będą mieli okazję zapoznać się z tematem przedstawionym na Leśnym Wortalu Edukacyjnym Lasów Państwowych. Później, pracując w grupach, będą przygotowywać prezentację jednego z obszarów Natura 2000.

 

2.    Zapoznanie się uczniów z grą Bliżej Natury 2000

Nauczyciel prosi, aby uczniowie zapoznali się w ciągu 30 minut z prezentacją Bliżej Natury 2000. W prezentacji przedstawiono kilkanaście obszarów wyznaczonych na terenie leśnych kompleksów promocyjnych. Nauczyciel wyjaśnia, że skrót LKP, pojawiający się w grze, oznacza leśne kompleksy promocyjne. Leśne kompleksy są ustanawiane w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach (por. ustawa o lasach, art. 13b).

 

3.    Przygotowanie prezentacji

Nauczyciel prosi, aby uczniowie dobrali się w pary. Przedstawiciel każdej pary losuje kartkę z nazwą jednego z leśnych kompleksów promocyjnych, na terenie którego utworzono obszar Natura 2000. Zadaniem par jest przygotowanie prezentacji na temat obszaru Natura 2000. Uczniowie mają na to 30 minut.

Nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie sami wybierają sposób prezentacji. Możliwości jest wiele – plakat, wiersz, wywiad (pytanie-odpowiedź), opowiadanie… Nauczyciel prosi, aby w przypadku prac plastycznych forma nie przeważała nad treścią. Podkreśla, aby prezentacja przemówiła do kolegów, aby jak najwięcej zapamiętali i jednocześnie się nie nudzili.

Podczas samodzielnej pracy uczniów nauczyciel podchodzi kolejno do pracujących par i w razie potrzeby doradza sposób prezentacji tematu.

 

4.    Podsumowanie

 

Podsumowaniem zajęć są wystąpienia uczniów. Prezentacje rozpoczynają się wskazaniem miejsca na mapie Polski, gdzie dany obszar się znajduje. Po każdej prezentacji uczniowie-słuchacze zadają pytania. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów. Na zakończenie podkreśla, że większość obszarów Natura 2000 jest usytuowanych lub projektowanych na terenach leśnych, zarządzanych przede wszystkim przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Obszary te obejmują swoim zasięgiem większość dużych kompleksów leśnych, takich jak Bory Tucholskie, Puszcza Augustowska, Puszcza Piska czy Puszcza Białowieska.

© 2006-2019 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij