dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Scenariusze Co się teraz dzieje w lesie? Zorganizuj wycieczkę Forum Blog edukatora
HOME  >  Scenariusze zajęć  >  Scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej  >  W klasie  >  Zgaś pożar
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Szybkie linki
Słownik
Mapa

Zgaś pożar

 

Autor scenariusza:

 • Hanna Będkowska - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Cele kształcenia:

 • Wiadomości: Uczeń opisuje warunki sprzyjające powstaniu pożaru

 • Umiejętności: Uczeń potrafi wyrazić swój pogląd za pomocą plakatu

Cele wychowania:

 • Postawy i przekonania: Uczeń prezentuje postawę wrażliwości na problem pożarów leśnych.

Metody nauczania:

 • metoda kierowania samodzielną pracą uczniów;
 • metoda poszukująca (pogadanka);
 • metoda podająca (opowiadanie i opis).

Formy nauczania:

 • lekcja – zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela – z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów).

Czas trwania zajęć

 • 90 minut

Środki dydaktyczne:

 • Środki audiowizualne – komputery z dostępem do internetu

Materiały pomocnicze:

 • ołówki,
 • temperówki,
 • gumki,
 • bloki rysunkowe A3,
 • kredki,
 • farby,
 • pędzelki,
 • kubki na wodę,
 • papier kolorowy,
 • klej,
 • nożyczki,
 • małe kartki papieru – ok. 5 cm x 5 cm (30 szt.).

(etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej)

Zagraj w grę

Plan lekcji

1.    Przedstawienie tematu lekcji.

2.    Zapoznanie się uczniów z grą Zgaś pożar.

3.    Wykonywanie plakatów.

4.    Sesja plakatowa.

5.    Podsumowanie.

Przebieg lekcji

1.    Przedstawienie tematu lekcji

Nauczyciel informuje uczniów o tym, że tematem lekcji są pożary lasów. Jest to bardzo ważny problem, ponieważ co najmniej w połowie przypadków są one spowodowane przez celowe podpalenia, ludzką nieostrożność i zwyczaj wypalania łąk. Mimo że system wykrywania pożarów wprowadzony przez Lasy Państwowe jest coraz skuteczniejszy, ich liczba jest wciąż przerażająca – w polskich lasach wybucha rocznie od 3 do 8 tys. pożarów.

2.    Zapoznanie się uczniów z grą Zgaś pożar

Nauczyciel proponuje, aby uczniowie w ciągu 20 minut zapoznali się z grą Zgaś pożar na Leśnym Wortalu Edukacyjnym (www.erys.pl). Następnie rozmawia z nimi o przebiegu gry. Nauczyciel steruje wypowiedziami uczniów, zadając pytania, np.:

 • Czy różne rodzaje lasów są w takim samym stopniu zagrożone pożarami?
 • Jaka pora roku jest dla lasów najbardziej niebezpieczna?
 • Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

3.    Wykonywanie plakatów

Nauczyciel prosi, aby uczniowie wyrazili swój pogląd za pomocą plakatu. Informuje, że powstałe dzieła zostaną wywieszone w różnych miejscach szkoły. Uczestnicy zajęć mają więc niepowtarzalną okazję, aby wpłynąć na postępowanie innych uczniów szkoły, a za ich pośrednictwem na dorosłych. Zachęca więc uczniów, aby zastosowali takie środki, które przyciągną wzrok i skupią uwagę obserwatorów. Można tego dokonać poprzez ciekawy motyw, kolor, inspirujące hasło, wywołanie szoku…

 • Nauczyciel wymienia cechy dobrego plakatu:
 • Dobry pomysł;
 • Ciekawe hasło;
 • Interesująca forma;
 • Bywa, że denerwuje, ale zmusza do myślenia;
 • Przyciąga uwagę;
 • Nie jest ogłoszeniem, obrazem, hasłem z folderu;
 • Mówi o ważnych sprawach;
 • Nie jest zagadką;
 • Przemawia do konkretnego odbiorcy.

Nauczyciel informuje, że uczestnicy zajęć mogą wykonać plakat kredkami, farbami lub wykleić z kolorowego papieru. Prosi, aby w dolnym prawym rogu umieścili numer, pod którym są zapisani w dzienniku. Na wykonanie zadania uczniowie mają 30 minut.

4.    Sesja plakatowa

Uczniowie wieszają plakaty we wskazanym przez nauczyciela miejscu. Wszyscy przyglądają się im i analizują je. Następnie każdy w skupieniu zastanawia się, który z nich najbardziej może wpłynąć na postawy uczniów ze szkoły.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie zapisali na małej kartce numer plakatu, który powinien zostać zawieszony w centralnym miejscu szkoły, najczęściej odwiedzanym przez wszystkich uczniów. Uczniowie wkładają kartki do pudełka, a następnie odbywa się wspólne liczenie głosów.

5.    Podsumowanie

Na zakończenie nauczyciel wyjaśnia uczniom, że polskie lasy są bardzo zagrożone pożarami. Wynika to z dużego udziału siedlisk borowych oraz dominacji sosny w składzie gatunkowym. Istotne znaczenie ma również wiek drzewostanów. Nauczyciel opowiada, że pożary w sposób drastyczny zakłócają funkcjonowanie lasów, a gdy obejmują swoim zasięgiem większy obszar, są uznawane za klęski ekologiczne.

Pobierz scenariusz:

© 2006-2019 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij