dziecimłodzieżnauczyciele
home    PGLPGL Lasy
Państwowe
 blog leśniczego        skrzydlate myśli        blog edukatora    
Scenariusze Co się teraz dzieje w lesie? Zorganizuj wycieczkę Forum Blog edukatora
HOME  >  Scenariusze zajęć  >  Scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej  >  W klasie  >  Znajdź skarby przyrody
 kontaktmapa serwisu
Logowanie
Login
Hasło
Przypomnij hasło 
Nie masz konta ? Zarejestruj sie
Szybkie linki
Słownik
Mapa

Znajdź skarby przyrody

 

Autor scenariusza:

 • Hanna Będkowska - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Cele kształcenia:

 • Wiadomości: Uczeń definiuje formy ochrony przyrody.

 • Umiejętności: Uczeń wskazuje w pobliżu miejsca zamieszkania różne formy ochrony przyrody. 

Cele wychowania:

 • Postawy i przekonania: Uczeń zdaje sobie sprawę z zaangażowania leśników w ochronę przyrody.

Metody nauczania:

 • metoda kierowania samodzielną pracą uczniów;
 • metoda poszukująca (pogadanka);
 • metoda podająca (opowiadanie i opis).

Formy nauczania:

 • lekcja – zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela – z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów).

Czas trwania zajęć

 • 45 minut

Środki dydaktyczne:

Publikacje i materiały metodyczne:

 • Informacje dla nauczyciela dotyczące form ochrony przyrody w pobliżu miejsca zamieszkania.

Środki audiowizualne:

 • Komputery z dostępem do internetu

Materiały pomocnicze:

 • ołówki (30 szt.),
 • temperówka,
 • gumka.

(etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej)

Zagraj w grę

Plan lekcji

1.    Przedstawienie tematu lekcji.

2.    Zapoznanie się uczniów z grą Znajdź skarby przyrody.

3.    Samodzielna praca uczniów w grupach.

4.    Wzajemne odpytywanie się.

5.    Podsumowanie.

Przebieg lekcji

1.    Przedstawienie tematu lekcji

Nauczyciel opowiada uczniom o tym, że ponieważ przyswojenie trudnego materiału i definicji jest trudne, proponuje uczniom zastosowanie ciekawej metody. Umożliwi ona naukę poprzez tworzenie pytań do odpowiedniej partii materiału. Nauczyciel informuje uczestników zajęć, że temat lekcji brzmi Znajdź skarby przyrody.

2.    Zapoznanie się uczniów z grą Znajdź skarby przyrody

Nauczyciel proponuje, aby uczniowie przygotowali się do zajęć, grając w grę Znajdź skarby przyrody na Leśnym Wortalu Edukacyjnym (www.erys.pl). Prosi, aby w ciągu 20 minut zapoznali się z zawartymi tam informacjami.

3.    Samodzielna praca uczniów w grupach

Po upłynięciu 20 minut nauczyciel dzieli uczniów na pięć sześcioosobowych zespołów. Uczniowie pracując przy stolikach, przygotowują pytania, które zapisują w zeszytach:

 • Zespół 1. do tematu: Rezerwaty przyrody;
 • Zespół 2. do tematu: Parki narodowe;
 • Zespół 3. do tematu: Ochrona gatunkowa;
 • Zespół 4. do tematu: Pomniki przyrody;
 • Zespół 5. do tematu: Parki krajobrazowe.

Podczas zajęć nauczyciel usuwa się na dalszy plan. Występuje w roli indywidualnego doradcy w razie wyraźnej potrzeby ucznia.

4.    Wzajemne odpytywanie się

Po upłynięciu 10 minut nauczyciel tworzy nowe grupy, w których skład wchodzą przedstawiciele wszystkich wcześniejszych zespołów. Jest to więc sześć pięcioosobowych grup, ale reprezentowanych przez przedstawicieli każdego poprzedniego zespołu.

W każdej grupie będzie więc przedstawiciel zespołu opracowującego pytania:

 • Do tematu: Rezerwaty przyrody;
 • Do tematu: Parki narodowe;
 • Do tematu: Ochrona gatunkowa;
 • Do tematu: Pomniki przyrody;
 • Do tematu: Parki krajobrazowe.

Każdy członek tej grupy przedstawia pytania przygotowane przez swój zespół. Pozostali na nie odpowiadają.

5.    Podsumowanie

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że las jest najcenniejszym i najliczniej reprezentowanym składnikiem wszystkich form ochrony przyrody i krajobrazu. Dla przykładu:

 • ponad 60% powierzchni parków narodowych to lasy;
 • ok. 80% rezerwatów przyrody w Polsce znajduje się na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
 • z ponad 30 tys. pomników przyrody prawie 10 tys. występuje w lasach.

Nauczyciel podkreśla, że powyższe dane świadczą o zaangażowaniu leśników w ochronę przyrody. W polskich lasach wszystkie szczególnie cenne elementy ekosystemu są przedmiotem ich nieustannej troski.

Nauczyciel informuje, że w nadleśnictwach sporządzane są programy ochrony przyrody, w których uwzględniane są najcenniejsze fragmenty ekosystemów leśnych oraz inne obiekty ważne dla ochrony różnorodności biologicznej.

Na zakończenie nauczyciel rozmawia z uczniami o różnych formach ochrony przyrody w pobliżu miejsca zamieszkania.

Pobierz scenariusz:

© 2006-2019 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
przy współpracy    NFOŚiGW 
CMS by WEB interface
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij